English Version

Sentral nøkkelstilling hos ledende aktør i energisektoren 

I vår forretnings- og kundedrevne organisasjon fokuseres det på salg og verdiskapende samarbeid. Nå søker NorgesEnergi en engasjert nøkkelperson som får en flott mulighet til å utvikle enda bedre salgsmetoder.

Du blir en viktig medspiller i dette engasjerte teamet der alle er er viktige i utviklingen av moderne salgs- og forretningsmetoder.

Rollen har nasjonalt og strategisk ansvar - og handler om å optimalisere salgsplattformer og -kanaler. Sammen med dyktige kollegaer kommer du til å videreutvikle dagens salgskanaler - og identifisere nye metoder som gir attraktive merverdier for våre kunder.

Du får gode påvirkningsmuligheter og frihet til å bygge gode relasjoner og salgsmetoder, der kommunikasjon og kloke kanalvalg står sentralt. Sammen skal vi skape enda bedre kundeopplevelser og øke vår betydelige markedsandel ytterligere. 

Den attraktive nøkkelstillingen er geografisk fleksibel, med lokalisering i Oslo eller Kristiansand. Vi er en internasjonal og omfattende energivirksomhet som tilbyr attraktive utfordringer og gode utviklingsmuligheter.

Ta gjerne kontakt med SelectionPartner for en hyggelig prat - eller meld din interesse:

https://selectionpartner.no/cv-mail