Nyopprettet lederstilling med totalansvar for prosjektavdeling hos vekstorientert bransjeleder 

Vi søker en samlende og kommersiell leder med bred prosjektbakgrunn. Rollen innebærer totalansvar for selskapets prosjektavdeling. Herunder overordnet ansvar for prosjektgjennomføring, lede dyktige kollegaer og kontinuerlig utvikling av selskapets prosjektmetodikk. Stillingen tar del i selskapets ledergruppe og vil få gode muligheter til å påvirke selskapets satsningsområder og retningsvalg. 

Vi tilbyr en sentral rolle i en lønnsom virksomhet med lange tradisjoner og et solid omdømme. Du vil få varierte lederoppgaver med stor grad av myndighet. Selskapet har en tydelig vekststrategi og ambisjon om å ta en bransjeledende posisjon innen det grønne skiftet. Mandal Kjøleservice har et positivt arbeidsmiljø og er kjent for å levere kvalitet og lønnsomme prosjekter. 

Les nylig omtale av våre fremtidsplaner.