Ledende entreprenør innen voksende og lønnsom nisje

Vi søker en samlende, operativ og handlekraftig leder til å videreutvikle LS Entreprenør. Selskapet er ledende innen konvertering og renovering av hotellbygg og sammen med dyktige ansatte og solide eiere, rustes selskapet nå til kommende vekstfase.

LS Entreprenør har et innarbeidet og godt omdømme kjent for effektive leveranser med høy kvalitet. Følgelig kan vi vise til en rekke referanseprosjekter hos anerkjente aktører som blant annet AB invest, Eiendomsspar, Glastad Farsund, Nordic Choice Hotels, Radisson Blu, Scandic med flere.   

Vi tilbyr en unik mulighet til å påvirke selskapets videre retning hos Norges ledende entreprenør innen renovering og konvertering av hotellbygg. Du vil jobbe tett med erfarne ledere og nøkkelpersoner samt et bransjekompetent styre. Glastadfamilien er en solid og langsiktig majoritetseier, som tar en stadig større posisjon i hotellbransjen.

Les gjerne mer om LS Entreprenør på www.lse-as.no