Aktiv styring og selskapsledelse med fokus på bærekraft og mangfold

Hovedmålet med den nyopprettede lederrollen er å styrke og videreutvikle vårt viktige ESG-fokus i tråd med overordnede verdier og visjon. Rollen blir særlig viktig i forhold til å påvirke og involvere våre medarbeidere langs veien mot en virksomhetskultur preget av sunne verdier, diversitet og bærekraftige holdninger.

Ansvaret er fokusert på å tydeliggjøre og forankre våre strategiske mål innen ESG - der vi har som ambisjon å vise bærekraft og mangfold via ansvarlig eierstyring og sunn selskapsledelse. Stillingen får som oppgave å stake ut den videre kursen innen de nevnte områdene sammen med ledelsen - og sørge for å operasjonalisere ESG-målene i vår globale organisasjon. Stillingen vil få ansvar for å lede og videreutvikle vårt ESG-team. Vi ser etter en samarbeidsorientert, kompetent og stødig leder, som evner å påvirke sentrale ledere i Siem Offshore. 

Vi tilbyr gode betingelser og varierte oppgaver knyttet til viktige strategiske og operasjonelle utfordringer med globalt perspektiv. Stillingen blir sentral og knyttet til vårt hovedkontor i Norge, med nær kontakt med våre kontorer i Australia, Brasil og Canada. Siden stillingen er nyopprettet vil den i noen grad kunne tilpasses den som tiltrer. 

Se gjerne mer informasjon om vårt strategisk viktige ESG-fokus - som nå skal videreutvikles i vår globale organisasjon.

Meld din interesse - enkelt og sikkert