Nyopprettet lederstilling i Fortum (Oslo)

I vår forretnings- og kundedrevne organisasjon fokuseres salg og verdiskapende samarbeid. Nå søker Fortum en engasjert og samarbeidsorientert nøkkelressurs som får nasjonalt ansvar for våre partnere.

Rollen handler om utvikling og optimalisering av partnersamarbeidet, som er strategisk viktig for oss. Sammen med dyktig medspillere kommer du til å videreutvikle effektive salgskanaler som gir merverdier for eksisterende og nye partnere. Du får vide rammer og stor frihet til å bygge relasjoner og struktur sammen med forretningsorienterte partnere, der god kommunikasjon og kloke kanalvalg står sentralt.

Den nyopprettede stillingen blir en viktig medspiller i dette engasjerte teamet der alle er sentrale forvaltere og retnings-/premissettere for utvikling av våre salgsmetoder.
Sammen skal vi skape enda bedre kundeopplevelser og øke vår betydelige markedsandel ytterligere.

- Se også: Slik sender du enkel søknad.

Den attraktive nøkkelstillingen har nasjonalt ansvar, med noe reisevirksomhet og lokalisering på Skøyen I Oslo. Vi er en internasjonal og omfattende energivirksomhet som tilbyr attraktive utfordringer og gode utviklingsmuligheter. 

Fortum søker også Voice & Direct Sales Manager - en attraktiv faglederstilling rettet mot personlige salg