Vi skaffer kompetente ressurser til styrer som vil utvikle sin strategiske effektivitet. Via nettverks- og kompetansebaserte rekrutteringsprosesser dekker vi styrets behov for medlemmer eller leder.