Økonomiansvar for et selskap av betydelig størrelse og stor grad av internasjonal eksponering  

Til toppledelsen i Fiven Norge, søker vi en forretningsorientert og handlekraftig leder med fokus på operasjonell økonomistyring. Rollen innebærer overordnet økonomiansvar for den største virksomheten i Fiven Group, samt utvikling og ledelse av selskapets økonomiteam. I tillegg til prosessforbedring og kontinuerlig funksjonsutvikling, forventes det økt fokus på digitalisering og datadrevne beslutningsprosesser.

Vi tilbyr en synlig lederstilling hos en verdensledende bransjeaktør. Fiven Norge leverer råvarer til en rekke bransjer, og selskapets produkter og kompetanse høster stor internasjonal anerkjennelse. Du gis varierte lederutfordringer hos et veletablert selskap med lange industrielle tradisjoner. Vår Finance Manager rapporterer til General Manager og tar del i finansfunksjonenes internasjonale lederteam. Fiven Norge er solide og har ambisiøse og investeringsvillige eiere, med fokus på videre vekst og utvikling.

Se mer via våre sider