Operativ topplederrolle i sterkt voksende teknologikonsern

Vi søker en fremoverlent og forretningsorientert lagbygger. Topplederrollen innebærer ledelse av dyktige teknologer og vil få frihet til å utvikle selskapets plass i Advantek Group samt Advantek Digital sin videre vekst i det norske markedet. For å lykkes er det avgjørende at du trives i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Herunder gjennom å være synlig og i rollen som sparringspartner for ansatte, kunder og samarbeidspartnere. 

Vi tilbyr en sentral lederstilling i et sterkt voksende teknologikonsern. Rollen rapporterer til konsernsjef, tar del i konsernledelsen og vil få resultat- og strategisk utviklingsansvar for Advantek Digital sin virksomhet i Norge.