Prosjektledelse eller arkitektrolle innen fremtidsrettet forretningsområde i sterk vekst

Liker du å arbeide i grensesnittet mellom strategi, operasjonelle forbedringer og digitalisering? Vil du være med på å identifisere gode innovative, digitale løsninger og forretningsmodeller, utarbeide målbilder og styre prioriteringer og prosjekter som støtter våre kunders strategi?

Våre konsulenter jobber som prosjektledere og rådgivere i varierte oppdrag relatert til strategi, innovasjon og digital transformasjon for både private og offentlige virksomheter. Disse oppdragene kan være alt fra utvikling av selskapets strategi og etablere målbilde for digitalisering til implementering av konkrete systemer og løsninger. Vi som er konsulenter i PwC samarbeider tett med kundene for å forstå deres behov slik at vi sammen sikrer løsninger og prosjektgjennomføring som støtter og utvikler deres virksomhet. Vil du bidra til et teknologisk løft av regionens offentlige og private næringslivsaktører?

Hos oss vil du få påvirkning på strategi og retningsvalg innen selskapets viktigste og mest fremtidsrettede satsningsområde. PwC er det ledende rådgivningsmiljøet og vårt nettverk sikrer deg vekstmuligheter og attraktive kundecase.

Våre verdier: Utfordre og tenke nytt - Jobbe sammen - Opptre med integritet - Utgjøre en forskjell - Bry oss