Attraktive lederutfordringer i bærekraftig og internasjonal virksomhet

Vi ser etter deg som kan innkjøp og som ønsker å ta en aktiv rolle i et selskap som leder an mot klimavennlige energiløsninger.

Du får forretningsmessig ansvar for vår innkjøpsportefølje, som skal videreutvikles med fokus på økt lønnsomhet og bærekraft. Du vil lede et team bestående av seks dyktige medspillere og samarbeide nært med våre drifts- og tekniske avdelinger. Spesielt viktig er det at innkjøp sørger for å fremskaffe materialer og utstyr til produksjonen på en  strømlinjeformet måte. 

Vi byr på varierte lederutfordringer i nært samarbeid med kollegaer lokalt og internasjonalt. Stillingen er sentral i vårt lederteam og rapporterer til Managing Director.

REC Solar byr også på andre lederstillinger