Vil du være med å bygge et av Norges ledende mobilitetsselskap?

Vi ønsker oss en initiativrik og handlekraftig økonomisjef, som vil få en nøkkelrolle i utviklingen av konsernet. I tillegg til å støtte driften og ledergruppen med innsikt og styringsinformasjon, vil du få en rolle i forretnings- og organisasjonsutvikling. Sistnevnte i form av vurdering av aktuelle markedsområder, samarbeidspartnere, vekststrategi og bidra til å skape en robust selskapsstruktur rigget for videre vekst.

GKW Mobility tilbyr en sjelden mulighet til å være med i byggingen av et nytt mobilitetskonsern. Selskapet er et nyetablert selskap som gjennom sitt nettverk av bilutleielokasjoner fra Drammen til Stavanger søker å profesjonalisere og videreutvikle dagens utleiekonsept via digitalisering og tilgjengelighet.
Vår økonomisjef vil få påvirkningsmuligheter og rollen vil kunne utvikles i takt med konsernets fremvekst. Selskapet har sterke og langsiktige eiere i ryggen og samarbeidspartnere som gir synergier innenfor mobilitet og kundeopplevelse.