Attraktive lederutfordringer i solid håndverksbedrift på Sørlandet

Egeland Rør har en ledende bransjeposisjon i Agder. For å styre videre vekst og ta vare på det gode arbeidsmiljøet, så søkes en samarbeids- og forbedringsorientert leder for bedriften.

Det aller viktigste er å lede, motivere og videreutvikle våre nøkkelpersoner og avdelinger. Vi ønsker også at vår nye leder er tydelig, med evne til å implementere effektive og brukervennlige systemer som bidrar til god styring og forutsigbar økonomi i våre prosjekter. Du kommer til å bli en sentral ressurs mellom eiere og dine lokale avdelingsledere. Med fokus på omgjengelighet og naturlig autoritet kommer du også til å legge til rette for faglig dyktighet og profesjonelt arbeid.

Du kan se fram til god samhandling med de aller beste folkene innen sine fag. Sammen skal vi sikre optimal verdiskaping, levetid og gode miljøeffekter. Vi satser også sterkt på kompetanse- og tjenesteutvikling for å kunne tilby våre kunder det beste til enhver tid.

Vi tilbyr attraktive lederutfordringer med gode påvirknings- og utviklingsmuligheter - og som del av konsernledelsen kan du også prege vår nasjonale utvikling. Basen din blir i Kristiansand - med nær kontakt med dedikerte og erfarne kolleger i Arendal og Mandal.

Vi gjør vårt beste – til ditt beste