Attraktive utfordringer i bærekraftig og internasjonal virksomhet

Vi ser etter deg som kan HR og som ønsker å ta en aktiv rolle i et verdiorientert selskap som leder an mot klimavennlige energiløsninger.

Du får lederansvar for vår HR-avdeling, som skal videreutvikles med fokus på effektivisering av prosesser og systemer. Selvstendiggjøring,  kompetansebasert styring og digitale forbedringer blir viktig slik at vi fortsatt tiltrekker, utvikle og beholde dyktige nøkkelpersoner.  

Vi byr på varierte HR-/lederutfordringer i nært samarbeid med kollegaer lokalt og internasjonalt. Stillingen er sentral i vårt lederteam og rapporterer til Managing Director.