Produksjonsledelse hos solid og anerkjent aktør

Vi søker en operativ, drivende og handlekraftig leder, som får totalansvar for vår produksjon på Eikås. Totalansvaret innebærer både å utvikle og motivere organisasjonen, overordnet produksjonsledelse samt å ivareta vår posisjon som leverandør av kledning og konstruksjonsvirke av høyeste kvalitet. 

Rollen er sentral, deltar i ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør i Hasås. I tillegg til å videreutvikle og lede en lønnsom produksjon, får du muligheten til å være med å utvikle Hasås til et betydelig handelshus. Hasås er eid av AT Skog som er en solid og langsiktig eier med evne og vilje til å investere i industriell vekst. 

Vi forventer et aktivt medarbeiderskap og vil at alle tar eget ansvar for å utvikle virksomheten, seg selv og andre samt bidra med engasjement. I vårt aktive lederskap skal vi ha ledere som fokuserer på resultat, kommuniserer og handler troverdig og skaper forutsetninger for utvikling. Vi ser etter en person som gjennom sitt medarbeider- og lederskap bidrar til at våre medarbeidere oppnår gode resultater.