Lederstilling i sterkt voksende bedrift med mulighet for å ta del i selskapets finansielle oppside

Til nyopprettet stilling skal Q-Light ansette en kommersielt drevet CFO. Stillingen rapporterer til CEO og vil være en viktig bidragsyter inn i lederteamet og i forbindelse med den videre utviklingen av selskapet. Stillingen vil ha et bredere fokus enn en «ren» økonomifunksjon, og det er således viktig at CFO evner å tenke helthetlig og kan bidra innenfor spørsmål og temaer som strategi, vekstinitiativ, kundelønnsomhet, verdikjede og lignende. Regnskapsfunksjonen er «in-house». CFO-stilingen innebærer personalansvar. 

Vi tilbyr en sjelden mulighet til å ta en nøkkelrolle i den videre vekstreisen til Q-Light. Du må være faglig dyktig, kommersielt orientert og en lagspiller som ønsker å utvikle både seg selv og dine kolleger - slik at vi sammen realiserer Q-Light sin ambisjon.