Toppledelse | Ledende bransjeforening | Myndighetspåvirkning 

Vi søker en trygg og samlende Generalsekretær, som får ansvar for å lede Norges eneste spesialiserte forening for farlig avfallsbransjen. Totalansvaret innebærer ledelse og daglig drift av administrasjonen, medlemsoppfølging og utstrakt myndighetskontakt. Sistnevnte i form av å være foreningens talsperson, som sikrer optimale rammebetingelser og fremtidig utvikling av hele farlig avfallsbransjen.

Vi tilbyr en synlig topplederrolle i en organisasjon med et godt og veletablert renommé, både i bransjen og på myndighetsnivå. Vår Generalsekretær vil få stor påvirkning på foreningens videre utvikling og vil samarbeide tett med et bransjekompetent og erfarent styre.

Les gjerne mer om ett av våre viktigste prestisjeprosjekter.