Unik mulighet for deg som vil prege et viktig samfunnsoppdrag.

Vår nye havnedirektør kommer til å ivareta og videreutvikle vår solide posisjon og gode omdømme. Stillingen har ansvar for de tre selskapene Kristiansand Havn IKS, Kristiansand Havn KF og Lindesnes Havn KF.

Havnedirektøren skal lede utviklingen og sikre at havna tilbyr effektive og lønnsomme havneaktiviteter. Ansvaret handler om å utvikle virksomheten slik at vi leverer på de strategiske målene. Disse favner hele organisasjonen og dreier seg om økonomisk og miljømessig bærekraft, verdiskapende havnetjenester og tilrettelegging for varetransport fra vei til sjø.

Dette innebærer blant annet å finne en sunn balanse mellom å ta samfunnsoppdraget på alvor og levere enda bedre kommersielle resultater i et maritimt og fremtidsrettet knutepunkt som ivaretar et tydelig samfunnsansvar.

Vår nye leder får spennende og varierte utfordringer sammen med gode medspillere i en av landets viktigste havner. Sammen kommer vi til å spille en nøkkelrolle som en offentlig utviklingsaktør og tilrettelegger for næringslivet.

Samarbeid | Åpenhet | Mot