Synlig lederrolle i en anerkjent og slagkraftig næringsklynge 

Vi søker en samlende og engasjert leder som vil videreutvikle vår ledende posisjon som innovasjonspartner for regionens reiselivs-, kultur- og opplevelsesnæringer. Gjennom gode møteplasser ønsker vi å bli stadig mer synlige ovenfor partnerbedrifter, media og offentlige aktører.

Du kommer til å videreutvikle oss strategisk, tiltrekke flere og større bredde av partnerbedrifter og legge til rette for fremtidsrettet innsikt i trender, digitalisering og nyskapende prosesser.

Vi tilbyr en synlig og viktig lederrolle som preges av gjensidig samarbeid med sentrale ledere og opinionsdannere i regionen. Du vil oppleve svært gode muligheter til å bygge solide nettverk og positivt omdømme i en anerkjent og aktiv næringsklynge.