OM VARODD

Attraktiv innkjøpsstilling i solid og samfunnsviktig konsern 

Til å lede konsernets innkjøpsfunksjon, søker vi en fremoverlent og forhandlingsvant nøkkelperson. Ansvaret innebærer både operasjonell støtte og utvikling av felles innkjøpsstrategi på tvers av konsernets 11 selskaper. Sammen med øvrig ledelse vil du følgelig gjennomføre innkjøpsprosesser og bidra rådgivende i innkjøpsrelevante spørsmål. 

Vi tilbyr en nyopprettet og variert rolle i skjæringspunktet offentlig og privat virksomhet. Bransjen er samfunnsviktig, og representerer muligheten for å sikre en fremtidsrettet, effektiv og individuell tilrettelegging for folk som vil i jobb. Varodd er en betydelig aktør innenfor arbeidsinkludering der du vil oppleve nært samarbeid med entusiastiske og dyktige kollegaer.

Se gjerne mer informasjon om virksomhetene i konsernet. Vi søker også "Leder organisasjonsutvikling".