Attraktiv nøkkelstilling i solid energivirksomhet

Vi tilbyr nå en spennende og utfordrende stilling innen elkraft ved vår vedlikeholdsavdeling.

Sira-Kvina kraftselskap er i en aktiv periode med utskiftning og modernisering av våre kraftverk. Dette arbeidet vil pågå i flere år fremover, og gir store muligheter for faglig utvikling. Parallelt med dette skal vi sikre optimal drift av eksisterende anlegg.

Vi ser etter en avdelingsingeniør som er faglig engasjert, løsningsorientert og ansvarsbevisst. Stillingen byr på stor grad av selvstendighet og stor på- og medvirkning i valg av tekniske løsninger. En praktisk tilnærming til faget vil være en fordel, gjerne kombinert med relevant erfaring.

Sira-Kvina kraftselskap tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode velferdsordninger og store muligheter for faglig utvikling i et godt utviklet kompetansemiljø. 

- Se også: Dette sier din nye leder om stillingen