Utfordrende lederrolle i en spennende bank i utvikling

Vi styrker laget ytterligere for å bli den beste lokalbanken i vår region.

Kredittområdet er strategisk viktig for oss, der ditt hovedfokus blir ledelse av kreditt-teamet, samt videre utvikling og implementering av kredittfaglige mål, krav og kompetanse.  

Du blir vår mest sentrale ressurs innen kredittstyring, i nært samarbeid med ledelsen.

Hos oss får du prege et strategisk viktig område. Vi byr på varierte utfordringer og gode muligheter til videre utvikling både faglig og personlig. Du kommer til å oppleve nært samarbeid med interne og eksterne medspillere, der det overordnede målet er å sikre gode kundeopplevelser 

Se gjerne mer om oss

Pålitelig | Engasjert | Kundeorientert