Synlig rolle og en viktig medspiller til regionens mat-, kultur- og opplevelsesindustri

Vi styrker laget og jakter en nøkkelressurs med kremmerånd og bra driv. Gjennom en solid kundeportefølje vil du bidra til lønnsom vekst, og være med på å øke vår allerede høye markedsandel på Sørlandet. Hovedfokus vil være å utvikle kunden hvor rådgivning, salg og kundelønnsomhet står sentralt. 

Vi tilbyr en fleksibel rolle i et anerkjent og solid selskap med godt omdømme. Hos ASKO AGDER spiller du på et vinnerlag med målrettet fokus på bærekraft og klimanøytralitet, effektiv logistikk og høy medarbeider- og kundetilfredshet.

Se hvordan ASKO setter klimanøytralitet på dagsorden.