Nøkkelrolle i ledende kraftselskap

Stillingen byr på spennende og varierte utfordringer i et imponerende vannkraftsystem . Vi eies av fire kraftselskaper, hvorav Lyse Kraft og Statkraft er størst. Blant våre åtte kraftverk, inngår Norges mestproduserende kraftverk. Til sammen dekker vi 5-6 % av Norges samlede produksjon.  

Vi søker en utviklingsorientert ressursperson til vår tekniske avdeling, der vårt felles ansvar er å bidra til optimal utnyttelse av våre viktige kraftressurser for å møte fremtidens behov. Stillingen får ansvar for fagområdet og blir sentral i viktige prosjekter, der du virkelig får være med å prege utviklingen i tidlig-fase. Du får løse varierte utfordringer sammen med engasjerte og flinke medspillere. Du blir også en viktig rådgiver for teknisk sjef, som sier dette* om den attraktive stillingen

Sammen utvikler vi kraftselskapet via forbedring av teknologi og nye vedlikeholdskonsepter. Vi preges av å være handlekraftige og nytenkende - der du blir en viktig del av vårt tekniske team bestående av 19 flinke og engasjerte medspillere. 

Stillingen er sentral i den solide og bærekraftige bedriften. Du kan se fram til et løsningsorientert arbeidsmiljø, bra utviklingsmuligheter og gode betingelser.

Vi er en moderne arbeidsgiver som legger opp til at du kan ha hjemmekontor flere dager i uken, om ønskelig.

Se også video** om den attraktive stillingen.
* - https://selectionpartner.no/elkraft-key-role-23-sikv
** - https://youtu.be/Ia4jXTeMK8U