Sparringspartner i et av regionens mest spennende miljøkonsern

Avfall Sør Holding AS søker Business Controller med god analytisk tilnærming, forståelse for drift samt evne til å tenke helhetlig. Stillingen er nyopprettet og vil inneha en spesielt viktig rolle når det kommer til utarbeidelse av god styringsinformasjon.

Du vil involveres i hele konsernet og prosjektene kan variere fra kalkylegrunnlag for avfallshåndtering på våre gjenvinningsanlegg, til driftsoptimalisering, lønnsomhetsvurderinger og investeringer på konsernnivå. Du må derfor inneha evne og vilje til å jobbe med detaljer, samtidig som du liker å fokusere på det store bildet.