Driftsoperatør i et av Europas mest moderne forbrenningsanlegg

Våre operatører har ansvar for drift og løpende vedlikehold av prosessanlegget. Stillingen inngår i en helkontinuerlig og gunstig sju-skiftsordning. Det er ønskelig med erfaring fra liknende arbeid, men det viktigste er stå-på-vilje, evne til å lære og et ønske om å være en del av driftsteamet på et avansert og miljøvennlig prosessanlegg.

Sammen med erfarne kolleger kommer du til å oppleve en selvstendig, utfordrende og variert stilling i en samfunnsviktig og solid virksomhet på Sørlandet.

Returkraft er sertifisert innen ISO-9001 (kvalitet), ISO-14001 (ytre miljø) og ISO-18001 (arbeidsmiljø).