Lederstilling i samfunnsviktig arbeidsinkluderingsbedrift

Mindus har som formål å være en bro til arbeidslivet for hver enkelt jobbsøker fra NAV, og vår visjon er å hjelpe folk til jobb. Nå søker vi en samlende og relasjonell leder til å fortsette vårt samfunnsviktige arbeid og utvikle selskapet videre. Du vil kunne sette preg på vår kultur og jobbe tett på Varoddkonsernets kjernevirksomhet - få folk i jobb! I tillegg til å lede selskapet vil du som del av konsernledelsen få muligheten til å påvirke konsernets strategiske utvikling.  

Bransjen er samfunnsviktig, og representerer muligheten for å sikre en fremtidsrettet, effektiv og individuell tilrettelegging for folk som vil i jobb. Mindus er en viktig aktør innenfor arbeidsinkludering der du vil oppleve nært samarbeid med NAV og våre entusiastiske og dyktige kollegaer.

Se gjerne mer informasjon om virksomhetene i konsernet.