Sørlandsbasert selskap med verdensledende ambisjoner for norsk havvindindustri

Vi søker en kommersiell og handlekraftig toppleder med forretningsteft og gode relasjonelle ferdigheter. Rollen innebærer overordnet ansvar for rederiet med fokus på forretningsutvikling. Sistnevnte spesielt i form av å markedsføre rederiets unike vindrigg (W90), utviklet for de største installasjonene i havvindsindustrien.

Frigstad Group står bak byggingen av verdens største borerigger og har svært gode forutsetninger for å sette preg på norsk havvindindustri. Havvind er fremtidens viktigste grønne energikilde, og i Frigstad Group tilbyr vi en helt sentral rolle i oppstarten av et nytt industrieventyr.