Tydeliggjøre posisjon og samfunnsrolle

Vi søker en åpen og nysgjerrig ledertype som vil videreutvikle vår posisjon og samfunnsrolle. Vår nye kommunikasjonsdirektør bør forstå kraften i god mediehåndtering og motiveres av å løfte personer og saker som virkelig betyr noe for landets digitale grunnmur.

Gode gjennomføringsevner og oppdatert kompetanse innen digital kommunikasjon vil være nyttig for å lede en velfungerende kommunikasjonsenhet, der teamet består av to kommunikasjonsrådgivere, en digital markedsfører og en samfunnskontakt. Du vil også være ansvarlig for å implementere en kommunikasjonskultur og -struktur som bringer viktige temaer til nasjonale beslutningstakere og samarbeidspartnere. 

I tillegg blir du en sentral del av et høyaktuelt samfunnsoppdrag som handler om å bygge en digital fremtid som er trygg og robust. 

Med gode muligheter for påvirkning og utvikling i et høykompetent arbeidsmiljø, ser vi frem til å få deg med på laget.

Vi er en viktig pådriver for sikker, effektiv og bærekraftig kommunikasjon for mennesker og samfunn