Spennende kvalitetsprosjekter og -utfordringer i framtidsrettet virksomhet

Avfall Sør er regionens ledende miljø- og avfallskonsern. Vi søker en motivert og strukturert ressursperson som får varierte utfordringer innen kvalitetsledelse og rådgivning. Stillingen får ansvar for systemmessig veiledning og faglig støtte i konsernet.

Dette er en sentral stilling i en moderne og veldrevet virksomhet som er rettet mot bærekraftig ressursutnyttelse. Stillingen skal som del av HMSK-avdelingen ta ansvar for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i konsernet. Vi ønsker at den nye nøkkelpersonen motiveres av å drive kvalitetsforbedringer og legge til rette for effektive arbeidsprosesser. 

Stillingen omfatter også ansvar for å koordinere den totale prosjektporteføljen og rapportere nøkkelinformasjon til ledelsen.

Vi tilbyr varierte oppgaver og utfordringer, med positive ingredienser fra offentlig sektor og privat næringsliv. Hos oss får du bidra til det grønne skiftet og samfunnets utnyttelse av avfallsressursene på en framtidsrettet måte.

Vi forenkler og forbedrer miljøriktig avfallshåndtering