Sentral stilling med varierte utfordringer i attraktivt energiselskap

Otra Kraft søker en sjefingeniør til utfordrende stilling som byggfaglig representant i nye prosjekter og drift av anleggene. Sammen med kompetente kolleger vil du samarbeide tett med operatøren, Å Energi Vannkraft AS, og sørge for et fortsatt høyt ambisjonsnivå. 

Hovedansvaret i den sentrale stillingen handler om aktiv involvering i byggrelevante utfordringer i kraftselskapet. På den måten får du prege vår videre utvikling og bli en viktig ressurs sammen med gode medspillere.

Vi tilbyr varierte utfordringer og attraktive utviklingsmuligheter. Du vil få gode og ordnede betingelser i en solid og høyaktuell virksomhet der bærekraftige og miljøvennlige energiløsninger står sentralt.

www.otrakraft.no