Ledende HSEQ-rolle i et solid rederi med bærekraftsfokus og godt omdømme

Viking Supply Ships er et fremoverlent offshorerederi basert på Sørlandet. I et kapitalintensivt marked skaper rederiets solide finansielle situasjon rom for forretningsmuligheter og videre vekstmuligheter. 

Til å videreutvikle og lede rederiets HSEQ-satsning, søker vi en samlende og engasjert leder. I tillegg til å lede teamet vil du tydeliggjøre og forankre HSEQ-mål på strategisk nivå. Sistnevnte spesielt i tråd med bransjens økte ESG-fokus. Ansvaret innebærer et viktig tverrfaglig samarbeid med operasjon, kommersiell avdeling og øvrig maritim organisasjon.

Vi tilbyr spennende og varierte lederutfordringer i et internasjonalt miljø. Stillingen er sentral, rapporterer til Chief Executive Officer og tar del i selskapets ledergruppe.