Videreutvikle IT-sikkerhet i Norges ledende kraftkonsern

Menneskene er vår viktigste ressurs og vi ønsker å være en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass. Våre verdier å gå foran, å ta ansvar og å spille på lag er viktige rettesnorer for våre ledere og medarbeidere. Å bygge et nytt konsern sammen gir oss muligheten til å skape en robust kultur som gir tilhørighet, uansett selskap og geografisk spredning.

Som en del av vårt sikkerhetsteam vil du få muligheten til å bidra innenfor et bredt spekter av sikkerhetsutfordringer og -områder knyttet til drift og utvikling av samfunnskritisk infrastruktur, administrative og forretningsmessige systemer. Seksjonen har ansvar for konsernets sikkerhetsstrategi, overordnede sikkerhetskonsepter og policy, beredskap og HMS.

Konsernets hovedkontor er i Kristiansand, men det er stor grad av fl eksibilitet mht arbeidssted. I tillegg til Kristiansand har konsernet kontorer i Stockholm, Lysaker, Drammen, Kongsberg, Jaren og Arendal.