Sørlandets ledende rådgivnings- og kompetansemiljø styrker laget!

 

PwC er landets ledende rådgivningsmiljø, og vårt globale nettverk åpner for spennende samarbeid knyttet til internasjonal skatt. Vi tilbyr en lederrolle i et veletablert forretningsområde med ambisjoner om fortsatt vekst. Du vil påvirke retningsvalg innen et forretningsområde med eksponering mot våre største, internasjonale kunder.

Skatt har blitt en strategisk nøkkelfaktor for både nasjonale og internasjonale selskap. Det betyr at vår rolle som rådgiver aldri har vært viktigere, eller mer givende. Sammen med kunnskapsrike kolleger i alle våre tjenesteområder vil du få muligheten til å utvikle og samarbeide med et stort kompetansemiljø i Norge og globalt.

Med kontorer og kolleger i mer enn 150 land, er PwC et av verdens største nettverk av advokater, revisorer og konsulenter, alle klare til å bistå våre kunder i spørsmål som omhandler lokale og internasjonale skatte- og juridiske spørsmål.