Topplederstilling i PE-eid norsk konsern med store vekstambisjoner nasjonalt og internasjonalt

Q-Light ønsker seg en samlende og kommersielt drevet CFO. Stillingen rapporterer til CEO, har en viktig rolle i lederteamet og vil være en sentral bidragsyter i selskapets videre utvikling. Stillingen vil ha et bredere fokus enn en «ren» økonomifunksjon, og det er således viktig at CFO evner å tenke helthetlig og kan bidra innen strategi, vekstinitiativ, kundelønnsomhet og verdikjedeoptimalisering. Du får dessuten lede et team med dyktige ledere og gode kollegaer.

Vi tilbyr en sjelden mulighet til å ta en nøkkelrolle i den videre vekstreisen til Q-Light. Du må være faglig dyktig, kommersielt orientert og en lagspiller som ønsker å utvikle både seg selv og dine kolleger - slik at vi sammen realiserer Q-Light sin ambisjon.