Sjelden mulighet i et industrielt og teknologifokusert investeringsmiljø på Sørlandet

Nekkar ASA er et industrielt eierselskap som gjennom teknologifokus bidrar til en mer produktiv, bærekraftig og lønnsom havbasert industri. Konsernet er børsnotert og har gjennom Skeiegruppen en langsiktig og solid majoritetseier i ryggen. Virksomheten kan vise til solid finansiell utvikling og har en spennende selskapsportefølje. Nekkar har en strategi som innebærer inorganisk vekst gjennom oppkjøp og styrker derfor teamet innenfor dette området.

Vi søker en tillitvekkende og strategisk nøkkelperson med god forretningsteft og godt lag med folk. Du vil få en viktig rolle i vår videre vekst og sikre konsernets tilgang til attraktive investeringsmuligheter. I tillegg til å gjennomføre M&A prosesser gir rollen gode muligheter for deg som ønsker en karriere på kjøpersiden, og dermed muligheten til å følge våre porteføljeselskaper i hele eierskapsperioden.

Arbeidssted er Kristiansand, men med mulighet for å være i Oslo eller tilsvarende i en overgangsperiode.