Toppleder i GCE NODE - en viktig katalysator for regional vekst

Vi søker en samlende og handlekraftig leder til GCE NODE, en ledende maritim industriklynge med globalt perspektiv. Vår nye toppleder bør være engasjerende og utvise god forståelse for bredden i industriene vi representerer. Sikre finansieringsmuligheter på tvers av virkemiddelapparatet vil også være en viktig del av rollen.  

Du vil være ansvarlig for klyngens fremtidige retning, og at fokuset treffer våre medlemmers forventninger til en handlekraftig, påvirkningssterk og strategisk støttespiller. Totalansvaret innebærer dessuten ledelse av et kompetent team, som sammen kan bygge relasjoner, påvirke politikk og drive regionale vekstinitiativer.