Vil du lede en av de største fusjonsprosessene i kommune-Norge?

Vi søker en strategisk, samlende og samfunnsengasjert person som først skal være prosjektleder for etableringen av og deretter første rådmann i den nye kommunen. Prosjektlederen skal lede det administrative arbeidet med å bygge en ny kommune. Det betyr at du skal bidra til å sikre en vellykket fusjonsprosess, et godt samspill mellom politikk og administrasjon og bygge en organisasjon som er i stand til å levere tjenester av høy kvalitet fra 1.januar 2020. På dette tidspunktet blir du rådmann i den nye kommunen.

Du må ha toppledererfaring fra en stor og kompleks kunnskapsorganisasjon, samt solid erfaring med prosjektledelse. Erfaring med organisasjonsutvikling og kulturbygging er også sentralt.

Se gjerne mer informasjon om de tre aktuelle kommunene slik de er i dag.