Spennende lederutfordringer hos internasjonal og samfunnsviktig fattigdomsbekjemper

Den forrige lederen har nylig blitt vår nye generalsekretær.

Derfor søkes en ny leder for markeds- og kommunikasjonsteamet som består av fjorten engasjerte medarbeidere.

Vi ser etter en erfaren leder som er endrings- og markedsorientert. Ansvaret omfatter videreutvikling og iverksettelse av en markeds-, media og kommunikasjonsstrategi som støtter opp om våre verdier og stiftelsens kjernevirksomhet. Oppgavene handler om å lede og motivere kollegene i avdelingen, der fundraising, proaktiv markedsbearbeiding og omdømmeorientert kommunikasjon står sentralt.

Du kommer til å arbeide tett med hele organisasjonen og våre samarbeidspartnere. Stillingen er sentral, inngår i lederteamet og rapporterer direkte til generalsekretæren.Vi tilbyr attraktive og varierte lederutfordringer i et engasjerende og internasjonalt arbeidsmiljø. Strømmestiftelsen har et godt omdømme og et formål som vitner om et meningsfylt samfunnsoppdrag.

Se gjerne videopresentasjon for innblikk i vårt bidrag.