Nyetablert rolle hos Norges største familieeide entreprenør

Med ansvar for kontrahering av anleggsdivisjonens betydelige underentrepriser, søker vi en forretningsorientert og tillitsvekkende innkjøpsleder. For å sikre optimal konkurransekraft, vil rollen være sentral også i kartleggingen av potensielle aktører i det internasjonale leverandørmarkedet.

Rollen er nyetablert og vil få påvirkningsmuligheter på anleggsdivisjonens strategiske retning. Innen et prioritert og viktig fagområde, vil du bidra til kontinuerlig utvikling av divisjonens innkjøpskompetanse.

Vi tilbyr varierte og krevende lederoppgaver i et nasjonalt anleggsmarked i sterk vekst. Kruse Smith leverer samfunnsviktige anleggsprosjekter, er posisjonert for videre vekst og har dedikerte og langsiktige eiere.