Sentral lederrolle innen et fremtidsrettet og høyaktuelt forretningsområde

Kombinasjonen av bransje-, metodikk- og teknologiforståelse, gjør at vi effektivt bidrar til måloppnåelse for virksomheter innen privat og offentlig sektor. Den teknologiske utviklingen har aldri gått raskere, og vi har følgelig mål om å ta posisjonen som Norges ledende rådgivningsbaserte teknologimiljø. Til å lede og utvikle satsingen på Sørlandet, søker vi en samlende og teknologiorientert lagspiller.

Ansvaret innebærer innsalg og teamledelse relatert til rådgivningsoppdrag innen IT-strategi generelt, digitalisering og utvikling av nye forretningsmodeller. Du blir en premissgiver for videre vekst og kompetanseutvikling i tråd med våre kunders behov for en faglig relevant diskusjonspartner.

Vi tilbyr en sentral og synlig lederrolle med høy grad av eksponering innen offentlig og privat næringsliv. I kraft av rollen vil du få en unik mulighet til å påvirke strategi og retningsvalg innen selskapets viktigste satsningsområde. PwC er landets ledende rådgivningsmiljø, og vårt regionale og nasjonale nettverk vil bidra positivt til forretningsområdets vekst og utvikling.