Samfunnsviktig lederstilling innen marked og kommunikasjon
Ansvaret i den nyopprettede stillingen handler om ivaretakelse og utvikling av selskapets identitet og omdømme, blant annet ved å fokusere på markeds- og kommunikasjonsstrategier som understøtter selskapets ambisjoner. Du kommer til å arbeide tett med hele organisasjonen og våre samarbeidspartnere.

Vi ser etter en kommunikasjonssterk leder med gode relasjonelle egenskaper. Det er viktig at man evner å være en aktiv og pragmatisk pådriver i en virksomhet med mange interessenter. Vi ønsker at den nye lederen har gode kunnskaper innen digital markedsføring, samt evner å forutse kundenes behov.

Vi tilbyr attraktive og varierte lederutfordringer i et engasjerende og nasjonalt arbeidsmiljø. AKT har et meningsfylt samfunnsoppdrag som blir viktig for effektiv mobilitet i det grønne skiftet. Stillingen er sentral og rapporterer direkte til administrerende direktør.

Se gjerne en av våre videoer, AKT sin hjemmeside eller nyopprettet stilling som fagleder innen IKT.