Samfunnsviktig og nyopprettet stilling innen IKT
Ansvaret i den nyopprettede stillingen handler om å bidra til at AKT har moderne, fungerende og hensiktsmessige IKT-løsninger for å kunne drifte, følge opp og utvikle kollektivtrafikken i Agder. Målene er å identifisere og benytte mulighetene som ligger i digitale løsninger og effektiv teknologianvendelse. Hovedoppgavene er å koordinere og optimalisere bruk av IKT, i tillegg til å være en aktiv premissleverandør og rådgiver.

Vi ser etter en samarbeids- og løsningsorientert person med gode egenskaper innen prosjektledelse. Det er viktig at man evner å være operativ og langsiktig i en virksomhet med mange interessenter. Vi ønsker at du har gode fagkunnskaper innen IKT, har kunnskaper om ulike systemplattformer og evner å forstå eksterne og interne behov.

Vi tilbyr attraktive og varierte IKT-utfordringer i et engasjerende arbeidsmiljø. AKT har et samfunnsoppdrag som fordrer at effektiv drift av våre IKT systemer blir stadig viktigere. Stillingen er sentral og rapporterer til utviklingssjefen.

Se gjerne en av våre videoer, AKT sin hjemmeside eller nyopprettet stilling som markeds og kommunikasjonssjef.