Optimalisering av analysearbeid på tvers i konsernet hos Norges største familieeide entreprenør

Til nyopprettet stilling søker vi en kommersiell og samarbeidsorientert nøkkelressurs. Analytiske preferanser kombinert med en tillitsvekkende og konsulterende stil, bringer deg effektivt til kjernen i en problemstilling. Det forventes at du utfordrer det etablerte, argumenterer for ditt syn og bidrar rådgivende og utførende når forbedringsprosjekter og finansielle strukturer skal vurderes og optimaliseres.

Konsernets virksomhet innen entreprenør-, anleggs- og eiendomsprosjekter er betydelig. Med hele konsernets virksomhet som nedslagsfelt, relateres rollens hovedansvar til analyse og oppfølging av finansielle og operasjonelle nøkkeltall. Analyser for øvrig kan knyttes til valg av investeringsmodell, lønnsomhetsberegning, utvikling i forbedringsprosjekter, likviditetsoppfølging og markedstrender.

Vi tilbyr en synlig rolle med gode muligheter for å påvirke egen hverdag, jobbinnhold og konsernets fremtidige utvikling og investeringsvalg. Kruse Smith er Norges største familieeide entreprenør, er godt posisjonert for videre lønnsom vekst og har dedikerte og langsiktige eiere.