Sentral lederstilling hos samfunnsviktig aktør

Til å lede og utvikle økonomiavdelingen, søker vi en samarbeidsorientert og nytenkende økonomisjef.

Den nye lederen vil få et dedikert og mangfoldig fagansvar, der økonomistyringen handler om å sikre målrettet stabilitet, med ansvarlig fokus på innbyggere og eiere i de aktuelle kommunene. Oppgavene handler om kontinuerlig utvikling og effektivisering av økonomiske rutiner, prosesser og systemer. I tillegg vil vår nye leder delta aktivt i den eiermessige økonomioppfølgingen av selskapene i konsernet.

Vi tilbyr en utfordrende og variert lederrolle i skjæringspunktet mellom offentlige og private aktører. Avfall Sør er en betydelig og bærekraftig miljø- og renovasjonsvirksomhet, der du vil oppleve et tett samarbeid med entusiastiske og dyktige kollegaer.

- Les også: Vi søker i tillegg leder for kundeservice og innsamling.

Avfallsbransjen er viktig i samfunnets utnyttelse av avfallsressursene på en fremtidsrettet og effektiv måte. Se gjerne også video fra Avfall Norges årskonferanse i Kristiansand i 2017, som gir et innblikk i avfallsbransjen.