Utfordrende lederstilling hos samfunnsviktig aktør

Til å lede og utvikle en viktig avdeling, søker vi en tydelig, strukturert og nytenkende leder.

Vår nye avdelingsleder vil få ansvar for kundesenteret og driftsavdelingen, som til sammen består av om lag ti personer. Kundesenteret sørger for god dialog med kundene, mens driftsavdelingen har ansvar for å følge opp at avfallet samles effektivt inn. Lederoppgavene handler om å legge til rette for godt samarbeid, sørge for optimal kundebetjening og drift, samt bidra til kontinuerlig utvikling og effektivisering av tilhørende rutiner, prosesser og systemer.

Vi tilbyr en utfordrende og variert lederrolle i skjæringspunktet mellom offentlige og private aktører. Avfall Sør er en betydelig og bærekraftig miljø- og renovasjonsvirksomhet, der du vil oppleve et tett samarbeid med entusiastiske og dyktige kollegaer.

- Les også: Vi søker i tillegg økonomisjef.

Avfallsbransjen er viktig i samfunnets utnyttelse av avfallsressursene på en fremtidsrettet og effektiv måte. Se gjerne også video fra Avfall Norges årskonferanse i Kristiansand i 2017, som gir et innblikk i avfallsbransjen.