Pådriver i kontinuerlig forbedringsarbeid for sikker og effektiv drift

Fibo AS er i vekst og skal ansette en samarbeidsorientert og fremoverlent leder. Stillingen får ansvar for å sikre optimal kapasitetsutnyttelse, med fokus på målrettet og sikkert vedlikehold og oppgradering av vårt moderne produksjonsutstyr og installasjoner. Sammen med gode kolleger i teknisk avdeling kommer du sammen med produksjonen til å utgjøre en viktig forskjell for å videreutvikle produksjonen av anerkjente produkter.

Du vil få en bred kontaktflate internt, samt rike muligheter til å delta i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Stillingen er viktig og byr på gode utviklingsmuligheter i et spennende og velkjent selskap med kompetente kolleger som er kjent for ansvarlighet og nyskaping. Du vil oppleve tydelige forventninger, stor fleksibilitet og gode betingelser i en virksomhet med solid økonomi og sunne vekstplaner.

Se gjerne video som beskriver omtaler noen av våre produkter eller besøk oss via Facebook