Nyopprettet nøkkelstilling i et anerkjent teknisk miljø

For å bidra til selskapets videre vekst og utvikling, søker vi en salgsorientert leder med kommersiell kraft og kreativitet. Ansvaret innebærer markedsrettet forretningsutvikling og operativt salg av produkter og løsninger.

Oppgavene handler om selvstendig og proaktivt salgsarbeid og markedsutvikling mot entreprenører, offentlig sektor og industrielt rettede segmenter. Herunder oppfølging av eksisterende kunder samt identifisere og utvikle nye markedsmuligheter. Stillingen vil være operasjonell i et variert, mulighetsorientert og spennende teknisk marked.

Stillingen er nyopprettet og helt sentral i forhold til å påvirke selskapets videre strategiske utvikling. Vi tilbyr en synlig rolle i en vekstorientert industribedrift med lange tradisjoner og solid omdømme.

I samarbeid med entreprenørselskapet Implenia, er Boss Industri & Mek.Verksted vinner av Norsk Stålkonstruksjonspris 2017.