Synlig lederrolle med fokus på vekst og utvikling i Arendal sentrum

Arendal By ønsker å styrke sin posisjon og søker en handlekraftig og markedsorientert leder, som brenner for økt sentrumsaktivitet. Ansvaret innebærer videreutvikling av foreningen hvor mediekontakt, arrangementer, politisk påvirkning, investorkontakt og eksponering innen nye bransjer vil stå sentralt.

Rollen er synlig og vil jobbe tett med handelsnæringen, næringsliv, media og Arendal kommune. Vi tilbyr en unik mulighet til å bidra i forbindelse med nyetableringer, konsepter og arrangementer i bykjernen av Arendal.

Satsningen er et viktig bidrag til en dynamisk byutvikling, og solid forankret i offentlig/privat samarbeid. For å realisere ytterligere synergier så har Arendal By og Arendal Næringsforening besluttet en nært forestående samlokalisering.