Effektive styrer har erfarne medlemmer med komplementære egenskaper

Betydelig potensiale
Paradoksalt nok, så legges det ofte større ressurser i å ansette administrerende leder for virksomheten – enn leder for styret.

Det finnes en rekke eksempler på at folk i styret har felles relasjoner, for eksempel fra samme klubb, menighet eller liknende. Det behøver ikke å være negativt, men det er langt fra tilstrekkelig.

Ansvar krever profesjonalitet
Styret skal blant annet sette mål, organisere arbeidet og utøve kontroll. Det betydelige ansvaret omfatter også en personlig og ansvarsfull dimensjon.

Gode muligheter
Ansvarlige eiere kan og bør ta grep for å sikre et optimalt styre.

SelectionPartner tilfører nyttige tilleggsverdier ved å fremskaffe egnede styreledere/-representanter. Vi har også bygd opp en egen styrebase.

I tillegg kommer omfattende nettverk og solide prosesser som sikrer optimal tilgang på nye representanter.