Et godt styre er et velfungerende team med et effektivt samspill med administrasjonen.

Effektivt styrearbeid krever representanter med erfaring og komplementære kompetanser på strategisk nivå. I tillegg kan utfyllende teamrollepreferanser skape en målorientert arena for virksomhetens videre utvikling.

Sammensetning
En del styrer er satt sammen noe tilfeldig. Ansvarlige styreledere kan gjøre noe med dette. Vi kan tilføre reelle tilleggsverdier ved å optimalisere styrets sammensetning. Eiere og valgkomiteer får gode råd i forhold til egnede styremedlemmer eller -ledere.

Egen styrebase
SelectionPartner benytter egen styrebase, nettverk og veldokumenterte prosesser for å sikre samordning av styret og dets verdier, mål og prioriteringer.

Mål
Målet er i tråd med norsk forening for styremedlemmer: At styret er et velfungerende team med et effektivt samspill med administrasjonen.

Ønsker du styreverv, så gå videre til styrebasen. Om du ønsker bistand til å rekruttere styreleder eller -kandidater, så ta gjerne kontakt.