Attraktiv stilling som fakultetsdirektør ved Handelshøyskolen

Universitetet i Agder søker en leder med integritet som evner å tenke helhetlig. Du må ha et godt overblikk og klare å omsette samskaping av kunnskap til konkrete mål og tiltak.


– Søknadsfrist: 22.04.2019.

Som fakultetsdirektør får du varierte lederoppgaver og en bred kontaktflate hvor samhandling med dyktige kollegaer er sentralt. Stillingen er viktig for universitetets moderne, internasjonale og tverrfaglige tankegang.

Lederoppgavene spenner innenfor et strategisk og operativt område.
Vi ser etter en samhandlede, nysgjerrig og proaktiv leder. Du må kunne ta godt vare på og videreutvikle det gode samarbeidet mellom en effektiv administrasjon og våre dyktige vitenskapelige ansatte.

Direktøren spiller en nøkkelrolle i den videre utviklingen av Handelshøyskolen, som har studier og forskning innenfor økonomisk-administrative fag, HR, markedsføring, reiselivsledelse, rettsvitenskap og innovasjon.

Vi tilbyr
– Sentral lederposisjon, med et kompetent og engasjert lederkollegium.
– Dyktige og engasjerte medarbeidere
– Interessante og utviklende lederoppgaver i en stor og samfunnsviktig organisasjon.
– Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud.
– Medlemskap i Statens Pensjonskasse.